ИНФО - ВСНМ ОБЖ

Go to content
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ВЕЋЕ СРПСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОСЈЕЧКО-БАРАЊСКЕ ЖУПАНИЈЕ

31000 Осијек, Жупанијска улица 6а
Телефон/Факс: +385 31 200189
Е-пошта: vsnmobz@vsnmobz.hr

ОИБ: 21238662399

Одговорна особа: Зоран Милошевић, председник

ВСНМ Осјечко-барањске жупаније
© 2016. - Аутор: Миленко Војновић
Back to content